Platform Kerkelijk Smallingerland (PKS) is een initiatief dat is voortgekomen uit de voormalige Raad van Kerken Smallingerland. Doordat deze Raad niet alle kerken en kerkgenootschappen aan zich kon binden, is er gekozen voor een nieuwe opzet met een nieuw statuut waarin bijna alle kerken en kerkgenootschappen in de gemeente Smallingerland zich kunnen vinden. Op 29 oktober 2015 is het Statuut door de deelnemers ondertekend en was het PKS een feit.

Het PKS is geen statisch initiatief, maar is volop in beweging: het starten van een nieuw initiatief alsmede de activiteiten van de verschillende kerkgenootschappen, zowel apart als gezamenlijk.