Samenwerkingsverband kerken Smallingerland

De oprichting van het platform vloeit voort uit de opheffing van de Raad van Kerken, zo vertelt voorzitter Orlando Bottenbley van de nieuwe koepelorganisatie. ,,Om uiteenlopende redenen waren niet alle kerken in Smallingerland bij de Raad betrokken. Sprekend voor de Bethelkerk (waar dominee Bottenbley voorganger is, red.), kan ik aangeven dat we ons niet konden verenigen met het beleid van de landelijke organisatie van de Raad ten aanzien van bepaalde maatschappelijke en politieke kwesties. Uiteindelijk heeft de Raad in Smallingerland besloten om zich op te heffen, om op die manier ruimte vrij te maken voor een alternatief. Het initiatief is met groot enthousiasme ontvangen, want op enkele kleine genootschappen na zijn alle kerken bij het platform aangesloten. We hopen dat de rest nog volgt, zodat iedereen over de volle breedte vertegenwoordigd is.”

Gesprekspartner overheid
Het kerkelijk platform kent twee hoofddoelstellingen, die in feite overeenkomen met de ‘oude’ doelstellingen van de Raad: de samenwerking tussen de kerken in Smallingerland bevorderen én als gesprekspartner van de lokale overheid functioneren.

Bottenbley: ‘Donderdag 19 november hebben we een eerste gesprek met de gemeente. Dat gesprek is bedoeld om ons nieuwe samenwerkingsverband formeel kenbaar te maken, maar we hebben ook aangegeven over een concreet onderwerp te willen praten, namelijk het asielzoekersbeleid. Kerken zijn op dit moment al in grote mate bij het vluchtelingenvraagstuk betrokken. Zo zorgen kerkvrijwilligers voor de begeleiding van uitgeprocedeerde asielzoekers, worden taallessen en bijbelstudies gegeven en werken we op verschillende gebieden nauw samen met Vluchtelingenwerk. Er zijn dus al veel activiteiten, maar het kan altijd beter, vandaar dat we het voor komende donderdag op de agenda hebben laten zetten.’

Interne verbondenheid
Ook de tweede doelstelling, de samenwerking tussen de aangesloten kerken bevorderen, vormt een belangrijke taak van het platform. ,,In het verleden was er behoorlijk wat rivaliteit tussen de kerken”, stelt Bottenbley. ,,Gelukkig is daar de afgelopen tien jaar al enorm veel in verbeterd. Maar ook hier geldt: het kan nóg beter. We zullen de interne verbondenheid dan ook sterker gaan benadrukken.”

Medebestuurslid Margriet van Harten (namens Christian Fellowship Drachten), vult met een concreet voorbeeld aan: ‘Het verschilt nogal per kerk, maar over het algemeen kun je stellen dat er sprake is van leegloop. Hoe speel je daar als kerkgenootschap op in? En hoe kun je elkaar daarin ondersteunen? Maar ook: hoe gaan we om met de ingrijpende veranderingen om ons heen? Uiteenlopende kwesties, waarbij het platform een voortrekkersrol heeft.’

Meer openheid
Zullen de grenzen tussen de kerken door de oprichting van het platform verder vervagen? Margriet van Harten: ,,Het gaat niet zozeer om een vervaging van de grenzen, maar om meer openheid naar elkaar toe. Iedere kerk behoudt haar eigen identiteit en kleur. En dat is juist ook goed, want doordat iedereen andere accenten legt, kun je samen een breed scala aan mogelijkheden bieden.”

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *