Baptisten Gemeente Elim

De Baptisten Gemeente Elim heeft zondagse diensten om 10.00 uur.

Kenmerken kerk

De Unie-baptistengemeente Elim heeft gastvrijheid in haar DNA.Zij leeft van vragen eerder dan van antwoorden, gaat voor ontmoeting eerder dan voor bevestiging van standpunten en verwelkomt iedereen zonder verborgen agenda. Bedoeld als oase om thuis te komen of op doorreis om op verhaal te komen.

Activiteiten voor bepaalde doelgroepen

Maandelijks een bijeenkomst van de vrouwencontactkring 

Wie willen jullie als kerkelijke gemeente graag zijn én hoe willen jullie daaraan invulling geven

De Baptisten Gemeente ‘Elim’ wil een kerkelijke gemeente zijn, waarin iedereen zich welkom voelt. Welkom bij elkaar en welkom bij God. Met aandacht voor elkaar en open naar de wereld. Wij geloven niet in standaard antwoorden, wel in het serieus nemen van de geloofs- en levensvragen die er zijn. In het samen zoeken naar een spoor en een perspectief op basis van de Bijbelse boodschap.  Daarin staat het verhaal van God en de persoon van Jezus Christus centraal.
Wij willen een veelkleurige gemeente zijn, waarin ruimte is voor de verscheidenheid in de beleving van het geloof.
Wij willen betrokken zijn op wat er in de samenleving gebeurt, open voor nieuwe uitdagingen.

Onze kerkdiensten zijn laagdrempelig gericht op het je thuis voelen bij elkaar en bij God, met ruimte voor eigen inbreng, via interactieve momenten. Iedereen is welkom!

We heten ‘baptist’, omdat we vinden, dat geloven een kwestie is van het maken van een eigen keuze. Dat doe je bewust. Dopen beschouwen wij als het laten zien van die bewuste keuze, op de Bijbelse manier, helemaal onder water. Daar komt de naam ‘baptist’ vandaan.
Maar ook hierin willen wij als Elim niet dogmatisch zijn: er is ruimte voor mensen, die een andere geloofsroute hebben bewandeld en die gewetensbezwaar hebben om, in hun ogen, nog weer extra of opnieuw gedoopt te worden.

Waarom neem je als kerk deel aan het PKS

Hoe verschillend we misschien ook geloven, we zijn samen broeders en zusters in de Heer: de kerk van Christus. 

Vertegenwoordiger in het PKS

Br. Rients de Vries

Contactgegevens

Baptisten Gemeente Elim
Zuidkade 54
9203 CN Drachten