Stille Week in de Eben-Haezer kerk

Van maandag 25 t/m donderdag 28 en zaterdag 30 maart zijn er ’s avonds korte bijeenkomsten om in lezing, meditatie, zingen en bidden ons te laten stilzetten bij het lijden van onze Heer en Heiland. 

Dit jaar is daarbij het thema: Passie met Petrus.
In deze week ontmoeten we Petrus.  Een mens met passie (= hartstocht, drift). Niet omdat het om hem gaat, maar wel omdat we in de ontmoetingen met Petrus veel kunnen leren over ons eigen geloof en vooral over Jezus. Want via Petrus zullen we altijd weer opnieuw ons geloof op Jezus richten. Hij is het op Wie wij mogen bouwen. Zijn passie (= lijden), zijn sterven en zijn opstanding uit de dood vormen immers het fundament voor geloofsleven.

Bij dit project vormt het evangelie naar de beschrijving van Marcus het uitgangspunt. De overlevering vertelt ons dat dit het oudst bekende evangelie is en door Marcus is opgetekend uit mond van de apostel Petrus.

De samenkomsten beginnen om 20.00 uur en zijn om 20.30 uur afgelopen.
Christelijke Gereformeerde Kerk Eben-Haezer
Houtlaan 27 te Drachten

Stille week in de Arke

25-28 maart Stille week. Elke avond van 19 tot 19.30 uur samen stil staan bij de betekenis van het lijden en sterven van Jezus Christus.

29 maart Goede Vrijdag, dienst om 19.30 uur.

30 maart Mattheüs Passion – muziek begeleid door beelden uit de kunstwereld (niet live). Van 19.30 – 20.45 uur.

De Arke
Flevo 161
9204 JV Drachten

Vrouwenspecial 2024: Vreugde is je kracht!?

Eens per jaar organiseert Bethel een Vrouwenspecial; een gezellige en bemoedigende bijeenkomst, exclusief voor vrouwen. Vaste onderdelen zijn ontmoeting, aanbidding, een inspirerende spreker en samen eten. Dus; nodig vriendinnen, zussen of collega’s uit en geniet samen met ons van een avond dichtbij het hart van God. Op zondag 10 maart 2024 vanaf 16.00 uur ontvangen we jou graag op de (gratis) Vrouwenspecial met het thema: ‘Vreugde is je kracht!?’. Het thema van dit jaar schrijven we met uitroepteken èn vraagteken omdat het een Bijbelse opdracht is, maar niet altijd zo makkelijk op te brengen en vanzelfsprekend. Naast dat we met elkaar hierover mogen spreken en onze ervaringen mogen delen zal Evie Smit ons meenemen in dit thema. De Vrouwenspecial is bedoeld om samen met anderen even tijd voor jezelf te nemen. Het belooft een avond van ontmoeting en gezelligheid te worden. Laat je inspireren tijdens de Vrouwenspecial 2024 en meld je aan via: www.bethel.nl/vrouwenspecial.

Studiedag met Meno Kalisher uit Israël

Op zaterdag 2 maart komt Meno Kalisher uit Jeruzalem naar Drachten. Tijdens deze bijzondere studiedag zal Meno ons meenemen in het Bijbelse onderwijs rondom de thematiek van Israël en de gemeente van Jezus Christus. Er is een onlosmakelijke band tussen Israël en de gemeente van Jezus Christus. Die band willen we tijdens deze studiedag graag onderstrepen. God houdt van zijn volk en zegent wie haar zegent. Jacob Folkerts, voorganger van de Vrije Baptistengemeente Bethel zal als host deze dag begeleiden. De studiedag is van 9.30 uur tot 15.30 uur en vind plaats op de Bolder 75 te Drachten inclusief koffie/thee en lunch. De kosten bedragen €12,50 per persoon en aanmelden is gewenst en mogelijk via: www.bethel.nl/studiedag.

Buitenlands bezoek in NGK De Hoeksteen te Drachten

Van 30 januari t/m 3 februari a.s. hoopt de landelijke synode van de NGK 20 tot 25 gasten te ontvangen uit tal van zusterkerken in Afrika, Amerika, Azië en Europa. Het motto van de NGK, ‘Hoopvol onderweg in Gods wereld’, verbindt de Nederlandse Gereformeerde Kerken onlosmakelijk met al die zusterkerken wereldwijd.

De gasten van de Synode zullen op zondag 4 februari te gast zijn in diverse gemeenten door heel Nederland. Ze kunnen bij ons de sfeer opsnuiven, maar ook vertellen over hún kerkelijk leven. Of ze gaan voor in de eredienst. 

In de NGK ‘De Hoeksteen’ in Drachten zal ds. Markus Dominggus te gast zijn. Ds. Dominggus is predikant in de Gereja Kristus Tuhan (GKT, Kerk van Christus de Heer) in Oost-Java, Indonesië,  lid van het synodebestuur en docent aan de Theologische Hogeschool ‘Alètheia’ in Malang, in het vak ‘hedendaagse theologie’. Daarnaast is hij ook voorzitter van de commissie christelijk onderwijs. De GKT onderhoudt in Malang e.o. christelijke scholen voor basis- en voortgezet onderwijs, ook voor speciaal onderwijs en dat laatste is uniek in Indonesië. 

Ds. Dominggus preekt ’s morgens in de eredienst, die om 10.00 uur begint. Dat gebeurt in het Engels, maar komt in het Nederlands op de schermen. 

De leiding van deze dienst is in handen van ds. Henk Venema, voorzitter Commissie Relaties Buitenland (CRB) van de NGK. 

Op de foto ds. Markus Dominggus en ds. Henk Venema.

’s Middags is er in De Hoeksteen vanaf 16.00 uur gelegenheid om hem te ontmoeten en te spreken. Zelf gaat hij dan een presentatie houden over ‘zijn’ kerk. En hij wil graag horen, van ouderen en vooral ook van jongeren, hoe wij hier als christen leven in onze eigen Nederlandse ‘leefwereld’.Het belooft een feestelijke ‘zusterkerkzondag’ te worden. 

Deze prachtige kans om via ds. Dominggus een inkijkje te krijgen in Gods wereldwijde kerk wil de NGK ‘De Hoeksteen’ graag delen met alle christenen in Smallingerland en omgeving. Daarom wordt u van harte uitgenodigd zowel ’s morgens als ’s middags.

Wanneer:      Zondag 4 februari 2024
Waar:             NGK “De Hoeksteen” Middelwyk 148 (9202GV) te Drachten
Wat:               10:00 u  – Eredienst ds. Markus Dominggus & ds. Henk Venema
Wat:               16:00 u – Ontmoeting met ds. Markus Dominggus

Week van gebed 2024

Uitnodiging om mee te doen met de week van gebed 2024

De Week van gebed voor eenheid is een jaarlijks terugkerende week waarin wereldwijd miljoenen christenen samen bidden. Door Week van gebed voor eenheid samen te bidden, ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we onze betrokkenheid met de wereld om ons heen door voorbede te doen voor wat er speelt in de samenleving: dichtbij en ver weg. 

Graag willen we daar in de gemeenschap van christelijke kerken in Drachten bij aansluiten en nodigen christenen uit alle kerken in Smallingerland uit om mee te doen. We vragen u de informatie in uw kerkelijke gemeente te delen. 

De opening van de week van gebed zal op 21 januari 2024 in de Grote kerk worden gehouden en aan het eind van de week op de zaterdagavond in deze kerk ook weer af te sluiten. Op de andere avonden zal telkens in een andere kerk en onder leiding vanuit die kerk een bidstond worden gehouden.

  • zondag 21 januari – 19.00 uur: PKN Grote Kerk
  • maandag 22 januari – 19.00 uur: PKN Kapelkerk
  • dinsdag 23 januari – 19.00 uur: NGK De Arke
  • woensdag 24 januari – 19.00 uur: CGK Eben Haëzer
  • donderdag 25 januari – 19.00 uur: PKN Zuiderkerk
  • vrijdag 26 januari – 19.00 uur: EG Open Thuis
  • zaterdag 27 januari – 19.00 uur: PKN Grote Kerk

De wereldwijde kerk kent vele uitingen en kleuren. Tijdens de jaarlijkse gebedsweek vieren we dat we ondanks deze verschillen verbonden zijn. We erkennen dat eenheid niet vanzelfsprekend is en zien daarom het belang van gebed hiervoor. Deze gebedsbeweging bestaat al ruim 175 jaar. In Nederland werken netwerk MissieNederland, de Raad van Kerken in Nederland en de internationale kerken van SKIN nauw samen om bidders te ondersteunen bij het initiëren van lokale gebedsinitiatieven. De Week van gebed voor eenheid start ieder jaar op de derde zondag van januari. Voor meer informatie zie de website Week van gebed.

Volkskerstzang

Op zondagavond 17 december aanstaande voor de 15e keer alweer door een aantal predikanten uit Drachten en omstreken de interkerkelijke Volkskerstzang georganiseerd. Deze muzikale avond wordt uitgevoerd met medewerking van de Joost Wiersma band uit Jistrum. Het beloofd een bemoedigende avond te worden. De avond begint om 19.30 uur in het gebouw van de Vrije Baptistengemeente Bethel aan de Bolder 75 te Drachten. Na afloop van de Volkskerstzang is er koffie, thee of fris voor wie wil.
 
De Volkskerstzang is vrij toegankelijk, wel wordt een collecte gehouden.

Interkerkelijk Jongeren Kerstevent

Op zondagavond 10 december is er weer het jaarlijks terugkerende interkerkelijk Jongeren Kerstevent. Vele verschillende jeugd- en catechisatiegroepen uit regio Drachten (inclusief omliggende dorpen) komen samen om kerst te vieren. Dit jaar ontvangen we Gor Khatchikyan als spreker en mogen we genieten van de muzikale kwaliteiten van Reyer en de speciale Kerstband. Na de dienst is er nog een te gekke afterparty met Reyer! Met kerst is er een groot verlangen onder jongeren om samen  te komen en verbinding te zoeken waarbij Jezus de gemeenschappelijke factor is. Doe jij ook mee? De dienst start om 19:30 uur en vindt plaats in de Voorhof aan de Bolder 75 te Drachten.

Het Jongerenkerstevent is vrij toegankelijk, wel wordt een collecte gehouden.

Voor meer info over het Jongeren Kerstevent zie: Jongeren Kerstevent 10 dec met Reyer & Gor Khatchikyan

Leerhuis Openbaring

NGK De Arke organiseert een leerhuis openbaring die van start gaat op dinsdag 3 oktober.

Sprekers zijn dr. Henk van de Kamp en ds. Sieds de Jong.

De avonden zijn van 20.00 – 21.30 uur in de Arke, Flevo 161.

Thema-avond over Maria door Prof. dr. A. Huijgen

In de afgelopen jaren zijn meerdere keren thema-avonden gehouden in de Levensbron in Ureterp. Als vervolg daarop zal er nu een thema-avond worden gehouden over de Bijbelse figuur Maria, echter nu in de Eben-Haëzerkerk te Drachten  

In 2021 is over Maria een boek verschenen geschreven door Prof. Arnold Huijgen. Hij beschrijft haar daarin vanuit verschillende invalshoeken. Het is zeldzaam dat een protestants theoloog over Maria schrijft. Op de achterkant van het boek staat o.a. vermeld: “Maria is een voorbeeld van geloof en vertrouwen. Wie naar haar kijkt wordt bemoedigd. Dit boek gaat terug naar de Bijbel om Maria opnieuw in beeld te krijgen als Joods meisje, moeder van de Verlosser en moeder van de gelovigen. De traditie van de vroege kerk, de Reformatie en moderne literatuur helpen om Maria als “icoon van genade” te zien. 

Het leek ons interessant om Prof. Huijgen te vragen een inleiding houden over Maria, over de inhoud van het boek, wat hem bewogen heeft het te schrijven en wat hij aan ons over wil brengen. Hij is bereid om op donderdag 28 september a.s. met ons daarover na te denken. 

Graag nodigen wij iedereen hartelijk uit om deze avond bij te wonen.  

Waar:              Chr. Ger. Kerk Eben-Haëzer, Houtlaan 27, Drachten.

Tijd:                 Aanvang: 19.45 – 21.45 uur met pauze

(Zaal open vanaf 19.15 uur)

Inschrijving:    liefst via e-mail mathildekrijgsheld@gmail.com

                        of een appje: 06-3000 8106

Om kwart over zeven staat de (gratis) koffie of thee klaar. Ter dekking van de kosten wordt aan het einde van de avond een collecte gehouden. 

We hopen op een boeiende en gezegende avond.