Gospelkoor YES komt naar Drachten

Op zaterdag 1 juni organiseert de Christelijk Gereformeerde Kerk een mooie avond waarbij Gospelkoor YES een optreden komt geven. 
In de pauze is een presentatie van het zendingspaar Rik en Dineke en wordt collecte voor hun werk gehouden worden.
Uiteraard is hierbij iedereen van harte welkom.

Plaats: CGK, Houtlaan 25, Drachten
Aanvang: 19.30 uur

Nacht van Gebed in Drachten –

Direct na de uitstorting van de Heilige Geest werd de vroege kerk vervolgd, alleen maar omdat ze in Jezus geloofden. Helaas is de vervolging extreem toegenomen. Vandaag de dag worden wereldwijd 365 miljoen christenen vervolgd. Dat zijn er meer dan ooit tevoren. 

‘Onze gebeden kunnen komen waar wij niet kunnen komen. Wanneer we bidden zijn er geen grenzen, geen gevangenismuren en geen gesloten deuren’ – Anne van der Bijl

De vervolgde christenen vragen keer op keer om ons gebed. En wat een kracht heeft gebed! Zoals bovenstaande quote zegt, geloven we dat bidden verschil maakt voor onze vervolgde broers en zussen. Daarom houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland.

Doe mee met de Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk in Drachten: 
vrijdag 31 mei in de Evangelische Open Thuis Gemeente, Brouwerssingel 3 te Drachten.
De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 24.00 uur. 

Je kunt er ook voor kiezen om een deel van de avond mee te bidden. Schuif gerust aan! 

Een avond waarop we bidden samen met christenen uit andere kerken in Drachten. 

Peter Vermaat met Elisabeth

De vrouw die keuzes durfde te maken

Vrijdag 31 mei 2024 speelt Peter Vermaat in de katholieke kerk van Drachten zijn voorstelling: De vrouw die keuzes durfde te maken. Een theatrale, poëtische en muzikale vertelling over het leven van Elisabeth van Thüringen, een adellijke dame die volgelinge van Franciscus van Assisi werd.

Elisabeth van Thüringen (1207-1231) is de dochter van de koning van Hongarije, maar groeit op aan het hof van de Thüringse landgraven. In haar korte bestaan ontdekt ze al snel wat essentieel is in het leven. Zo vraagt zij of producten fair trade zijn, en organiseert zij voedselbanken door de graanschuren open te zetten voor de armen. Op weg naar de kruistocht sterft haar man Lodewijk tijdens een epidemie en is zij, amper twintig jaar oud, weduwe met drie jonge kinderen. Ze neemt dan een belangrijke beslissing: ze verlaat het hof om zich in te zetten voor de zieke en zwakke medemens. Zij geeft haar eigen antwoord op problemen van alle tijden. Of het nu gaat om een pandemie of om armoede, om het vermalen worden door de overheid of om het ontbreken van gelijke kansen voor alle mensen: in al deze gevallen gaat het steeds om een eerlijk bestaan voor iedereen.

Haar naam was en is nog steeds verbonden aan menig zieken- en verzorgingshuis.

Peter Vermaat (spoken-word performer, dichter en verteller) vertelt haar levensverhaal, bijgestaan door zijn maskers en levensgrote poppen, én door Emma van Dobben, die als troubadour op trommel, eenhandsfluit, lier, rebec en draailier de Middeleeuwen laat herleven.

Deze voorstelling is mede mogelijk gemaakt door Stichting ADOFF, Franciscaans Steunfonds. 

Locatie: r.-k. kerk van de Goddelijke Verlosser,
Pier Panderstraat 1, Drachten
Wanneer: Vrijdag 31 mei 2024 om 20.00 uur.
Entree: gratis

Stille Week in de Eben-Haezer kerk

Van maandag 25 t/m donderdag 28 en zaterdag 30 maart zijn er ’s avonds korte bijeenkomsten om in lezing, meditatie, zingen en bidden ons te laten stilzetten bij het lijden van onze Heer en Heiland. 

Dit jaar is daarbij het thema: Passie met Petrus.
In deze week ontmoeten we Petrus.  Een mens met passie (= hartstocht, drift). Niet omdat het om hem gaat, maar wel omdat we in de ontmoetingen met Petrus veel kunnen leren over ons eigen geloof en vooral over Jezus. Want via Petrus zullen we altijd weer opnieuw ons geloof op Jezus richten. Hij is het op Wie wij mogen bouwen. Zijn passie (= lijden), zijn sterven en zijn opstanding uit de dood vormen immers het fundament voor geloofsleven.

Bij dit project vormt het evangelie naar de beschrijving van Marcus het uitgangspunt. De overlevering vertelt ons dat dit het oudst bekende evangelie is en door Marcus is opgetekend uit mond van de apostel Petrus.

De samenkomsten beginnen om 20.00 uur en zijn om 20.30 uur afgelopen.
Christelijke Gereformeerde Kerk Eben-Haezer
Houtlaan 27 te Drachten

Stille week in de Arke

25-28 maart Stille week. Elke avond van 19 tot 19.30 uur samen stil staan bij de betekenis van het lijden en sterven van Jezus Christus.

29 maart Goede Vrijdag, dienst om 19.30 uur.

30 maart Mattheüs Passion – muziek begeleid door beelden uit de kunstwereld (niet live). Van 19.30 – 20.45 uur.

De Arke
Flevo 161
9204 JV Drachten

Vrouwenspecial 2024: Vreugde is je kracht!?

Eens per jaar organiseert Bethel een Vrouwenspecial; een gezellige en bemoedigende bijeenkomst, exclusief voor vrouwen. Vaste onderdelen zijn ontmoeting, aanbidding, een inspirerende spreker en samen eten. Dus; nodig vriendinnen, zussen of collega’s uit en geniet samen met ons van een avond dichtbij het hart van God. Op zondag 10 maart 2024 vanaf 16.00 uur ontvangen we jou graag op de (gratis) Vrouwenspecial met het thema: ‘Vreugde is je kracht!?’. Het thema van dit jaar schrijven we met uitroepteken èn vraagteken omdat het een Bijbelse opdracht is, maar niet altijd zo makkelijk op te brengen en vanzelfsprekend. Naast dat we met elkaar hierover mogen spreken en onze ervaringen mogen delen zal Evie Smit ons meenemen in dit thema. De Vrouwenspecial is bedoeld om samen met anderen even tijd voor jezelf te nemen. Het belooft een avond van ontmoeting en gezelligheid te worden. Laat je inspireren tijdens de Vrouwenspecial 2024 en meld je aan via: www.bethel.nl/vrouwenspecial.

Studiedag met Meno Kalisher uit Israël

Op zaterdag 2 maart komt Meno Kalisher uit Jeruzalem naar Drachten. Tijdens deze bijzondere studiedag zal Meno ons meenemen in het Bijbelse onderwijs rondom de thematiek van Israël en de gemeente van Jezus Christus. Er is een onlosmakelijke band tussen Israël en de gemeente van Jezus Christus. Die band willen we tijdens deze studiedag graag onderstrepen. God houdt van zijn volk en zegent wie haar zegent. Jacob Folkerts, voorganger van de Vrije Baptistengemeente Bethel zal als host deze dag begeleiden. De studiedag is van 9.30 uur tot 15.30 uur en vind plaats op de Bolder 75 te Drachten inclusief koffie/thee en lunch. De kosten bedragen €12,50 per persoon en aanmelden is gewenst en mogelijk via: www.bethel.nl/studiedag.

Buitenlands bezoek in NGK De Hoeksteen te Drachten

Van 30 januari t/m 3 februari a.s. hoopt de landelijke synode van de NGK 20 tot 25 gasten te ontvangen uit tal van zusterkerken in Afrika, Amerika, Azië en Europa. Het motto van de NGK, ‘Hoopvol onderweg in Gods wereld’, verbindt de Nederlandse Gereformeerde Kerken onlosmakelijk met al die zusterkerken wereldwijd.

De gasten van de Synode zullen op zondag 4 februari te gast zijn in diverse gemeenten door heel Nederland. Ze kunnen bij ons de sfeer opsnuiven, maar ook vertellen over hún kerkelijk leven. Of ze gaan voor in de eredienst. 

In de NGK ‘De Hoeksteen’ in Drachten zal ds. Markus Dominggus te gast zijn. Ds. Dominggus is predikant in de Gereja Kristus Tuhan (GKT, Kerk van Christus de Heer) in Oost-Java, Indonesië,  lid van het synodebestuur en docent aan de Theologische Hogeschool ‘Alètheia’ in Malang, in het vak ‘hedendaagse theologie’. Daarnaast is hij ook voorzitter van de commissie christelijk onderwijs. De GKT onderhoudt in Malang e.o. christelijke scholen voor basis- en voortgezet onderwijs, ook voor speciaal onderwijs en dat laatste is uniek in Indonesië. 

Ds. Dominggus preekt ’s morgens in de eredienst, die om 10.00 uur begint. Dat gebeurt in het Engels, maar komt in het Nederlands op de schermen. 

De leiding van deze dienst is in handen van ds. Henk Venema, voorzitter Commissie Relaties Buitenland (CRB) van de NGK. 

Op de foto ds. Markus Dominggus en ds. Henk Venema.

’s Middags is er in De Hoeksteen vanaf 16.00 uur gelegenheid om hem te ontmoeten en te spreken. Zelf gaat hij dan een presentatie houden over ‘zijn’ kerk. En hij wil graag horen, van ouderen en vooral ook van jongeren, hoe wij hier als christen leven in onze eigen Nederlandse ‘leefwereld’.Het belooft een feestelijke ‘zusterkerkzondag’ te worden. 

Deze prachtige kans om via ds. Dominggus een inkijkje te krijgen in Gods wereldwijde kerk wil de NGK ‘De Hoeksteen’ graag delen met alle christenen in Smallingerland en omgeving. Daarom wordt u van harte uitgenodigd zowel ’s morgens als ’s middags.

Wanneer:      Zondag 4 februari 2024
Waar:             NGK “De Hoeksteen” Middelwyk 148 (9202GV) te Drachten
Wat:               10:00 u  – Eredienst ds. Markus Dominggus & ds. Henk Venema
Wat:               16:00 u – Ontmoeting met ds. Markus Dominggus

Week van gebed 2024

Uitnodiging om mee te doen met de week van gebed 2024

De Week van gebed voor eenheid is een jaarlijks terugkerende week waarin wereldwijd miljoenen christenen samen bidden. Door Week van gebed voor eenheid samen te bidden, ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we onze betrokkenheid met de wereld om ons heen door voorbede te doen voor wat er speelt in de samenleving: dichtbij en ver weg. 

Graag willen we daar in de gemeenschap van christelijke kerken in Drachten bij aansluiten en nodigen christenen uit alle kerken in Smallingerland uit om mee te doen. We vragen u de informatie in uw kerkelijke gemeente te delen. 

De opening van de week van gebed zal op 21 januari 2024 in de Grote kerk worden gehouden en aan het eind van de week op de zaterdagavond in deze kerk ook weer af te sluiten. Op de andere avonden zal telkens in een andere kerk en onder leiding vanuit die kerk een bidstond worden gehouden.

  • zondag 21 januari – 19.00 uur: PKN Grote Kerk
  • maandag 22 januari – 19.00 uur: PKN Kapelkerk
  • dinsdag 23 januari – 19.00 uur: NGK De Arke
  • woensdag 24 januari – 19.00 uur: CGK Eben Haëzer
  • donderdag 25 januari – 19.00 uur: PKN Zuiderkerk
  • vrijdag 26 januari – 19.00 uur: EG Open Thuis
  • zaterdag 27 januari – 19.00 uur: PKN Grote Kerk

De wereldwijde kerk kent vele uitingen en kleuren. Tijdens de jaarlijkse gebedsweek vieren we dat we ondanks deze verschillen verbonden zijn. We erkennen dat eenheid niet vanzelfsprekend is en zien daarom het belang van gebed hiervoor. Deze gebedsbeweging bestaat al ruim 175 jaar. In Nederland werken netwerk MissieNederland, de Raad van Kerken in Nederland en de internationale kerken van SKIN nauw samen om bidders te ondersteunen bij het initiëren van lokale gebedsinitiatieven. De Week van gebed voor eenheid start ieder jaar op de derde zondag van januari. Voor meer informatie zie de website Week van gebed.

Volkskerstzang

Op zondagavond 17 december aanstaande voor de 15e keer alweer door een aantal predikanten uit Drachten en omstreken de interkerkelijke Volkskerstzang georganiseerd. Deze muzikale avond wordt uitgevoerd met medewerking van de Joost Wiersma band uit Jistrum. Het beloofd een bemoedigende avond te worden. De avond begint om 19.30 uur in het gebouw van de Vrije Baptistengemeente Bethel aan de Bolder 75 te Drachten. Na afloop van de Volkskerstzang is er koffie, thee of fris voor wie wil.
 
De Volkskerstzang is vrij toegankelijk, wel wordt een collecte gehouden.