Christelijke Gereformeerde Kerk Drachten

Op zondag komen we als gemeente twee keer bij elkaar (9.15 uur en 14.00 uur) in de Eben Haëzerkerk, Houtlaan 27 in Drachten. Ook zijn er diensten op bid- en dankdag en op de christelijke feestdagen. Van tijd tot organiseren we speciale themadiensten, diensten die gericht zijn op kinderen of op de jeugd. Op onze website word je hierover op de hoogte gehouden.

Het woord van Here God zoals we dat in de bijbel vinden, staat centraal tijdens elke dienst. Dat betekent dat de predikant tijdens de preek uitleg geeft over een bijbelgedeelte. Daarnaast zingen we liederen en psalmen, en bidden we tot de Heer en danken Hem voor alles wat Hij geeft.

Speciaal voor de kinderen van de basisschool is er tijdens de ochtenddienst een moment waarop de predikant op een voor hen begrijpelijke manier vertelt waarover de preek zal gaan.

De liturgie is gemakkelijk te volgen, want alles wat we lezen en zingen wordt geprojecteerd met behulp van een beamer.

Tijdens de ochtenddiensten is er in een van de zalen van de kerk kinderoppas voor de kleinsten tot en met twee jaar. ’s Middags kunnen alle kinderen tot zes jaar hier terecht.
Kinderen van de basisschool zijn van harte welkom op de zondagsschool.

Activiteiten 

Zondagschool

Er is zondagschool voor de kinderen van het basisonderwijs. We hebben verschillende groepen. Spoorzoekers, schatgravers, padvinders, wegwijzers en pelgrims

Together One.

De jeugdvereniging ‘Samen een’ is een club voor jeugd van 16- jaar. ‘Samen een’ komt  eens per twee weken op vrijdagavond van 19.30 uur – 21.00 uur bijeen in de oppaszaal van de kerk. We praten en lachen veel, we zingen met elkaar een houden een bijbelstudie of spreken over een onderwerp dat te maken heeft met het geloof. Na de pauze doen we vaak nog een spel.

Juventus Christi

De jeugdclub Juventus Christi is voor jongeren van 16+ jaar. Juventus Christi komt eens per twee weken op vrijdagavond in het JOC bij elkaar. De avond begint om 20.00 uur, maar vanaf 19.45 uur kun je er al terecht. Er wordt gelachen, gekletst en gezongen, maar toch staat elke avond het geloof centraal. Er wordt met elkaar gebeden en met elkaar gepraat over thema’s binnen en rondom het geloof. Zo maken we er samen een sfeervolle maar ook zinvolle avond van.

Voor wie samen met anderen aan bijbelstudie wil doen, is er op zondagavond de bijbelstudiegroep Luctor. Op dinsdagavond is er een vergadering van de mannenvereniging Hendrik de Cock en van vrouwenvereniging Dient Elkander Door De Liefde (DEDDL). Jonge vrouwen hebben de mogelijkheid op woensdagavond de vereniging Laetitia te bezoeken. Naast serieuze gespreksonderwerpen is er op de verenigingen ook ruimte voor ontmoeting en ontspanning.

Missie en Visie

Visie
Geleid en gedreven door het Evangelie van de drie-enige God vormen wij in alle verscheidenheid samen één gemeente. Daarbinnen zetten alle mensen zich met hun gaven in om elkaar op te bouwen en om met woord en daad te getuigen van Jezus Christus, die wij aanbidden als Verlosser en Voorbeeld voor ons dagelijkse leven.

Missie
Het verspreiden van het evangelie door toewijding aan God (naar boven), het opbouwen van een hechte, uitnodigende gemeenschap (naar binnen) en dienstbaarheid aan onze omgeving (naar buiten).

Jaarthema 
U bent geroepen om elkaar lief te hebben.

Waarom neem je als kerk deel aan het PKS
Meerdere kerken via dit platform vormen één stem in de gemeente Smallingerland.

Vertegenwoordigers in het PKS

  • Ep de Beer
  • Casper Ouwejan

Contactgegevens

Christelijke Gereformeerde Kerk Eben Haëzer
Houtlaan 27
9203 AN Drachten