FAQ

Hoe vaak vergader het PKS plenair? 

Minimaal 2x per jaar met de aangesloten leden en waarnemers. Op uitnodiging van een deelnemende kerk, die de facilitaire zaken regelt en iets verteld over ‘hun doen en laten’.

Wat zijn leden?

Kerk en kerkelijke gemeentes welke zich hebben aangesloten bij het Platform.

Wat zijn waarnemers?

Dit zijn kerken en kerkelijke gemeentes dit geen lid zijn, maar wel hebben aangegeven de plenaire vergaderen bij te willen wonen.

Wanneer komt het dagelijks bestuur PKS bij elkaar?

Circa 4x per jaar