Project Support Gobabis (PSG)

Aan de kerken in Smallingerland.

Graag uw aandacht voor ondersteuning in onderwijs van kinderen in de sloppenwijk Epako van de stad Gobabis. Smallingerland heeft al vele jaren een vriendschapsrelatie met Gobabis.

In deze sloppenwijk zijn er 10 schooltjes (pre-schools) waar jonge kinderen van zeer kansarme ouders (door Aids of Covid19 ook vaak 1 ouder of geen ouders meer) een stuk basisonderwijs krijgen, zodat zij een betere kans krijgen op de zgn. primary schools. De kinderen krijgen onderwijs, leren structuur en krijgen op de schooldagen een warme maaltijd. 

 De werkgroep PSG (Project Support Gobabis), destijds opgericht door de Raad van Kerken, werkt al meer dan 15 jaar vanuit Smallingerland met financiële ondersteuning en organisatorisch advies aan deze 10 pre-schools. Vooral het investeren in de opleidingen van leerkrachten en zorgverleners uit de sloppenwijk slaat goed aan. Immers, verbetering van hun kwaliteiten komt ten goede aan de kinderen. En draagt bij aan de kansen van de mensen zelf. 

Vanuit enkele kerken mocht de PSG geldelijke bijdragen ten bate van deze kinderen en hun leerkrachten ontvangen. De laatste jaren is dat helaas afgenomen. En om deze belangrijke duurzame ondersteuning te continueren heeft de PSG kerkelijke sponsors nodig. Vooral voor een meer-jaarlijkse vorm, aangezien de belangrijkste opleiding 3 jaar duurt. Om goed te kunnen voldoen aan de gevraagde jaarlijkse behoefte vanuit Gobabis is er jaarlijks zo’n € 10.000 nodig. 

Hierbij doen wij dan ook een beroep op u als kerkelijke gemeente voor geldelijke bijdragen. 
Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van:

  • Een 4-jaarlijkse vaste bijdrage. 
  • De sponsoring van 1, 2 of 3 cursisten voor de 3-jarige zgn. Montessori opleiding. Per cursist kost deze opleiding € 600,- per jaar. Daarbij kan de PSG faciliteren dat er zo nu en dan verslag komt van de cursist, zodat u ook weet wie u sponsort en hem of haar kunt volgen tijdens de studie.
  • Voor een periode van 4 jaar een specifieke jaarlijkse collecte. Bijvoorbeeld de Dankdag-collecte.
  • Een combinatie van deze drie. 

Mocht uw kerkelijke gemeente de kinderen en hun leerkrachten en zorgverleners van de sloppenwijk willen ondersteunen dan vernemen wij dat heel graag. Indien gewenst kunnen wij ook langskomen voor nadere toelichting en/of een presentatie. 

Klik hier om de presentatie te bekijken, die recentelijk ook op de vergadering van het Platform van Kerken Smallingerland is gepresenteerd en besproken. 

Wij danken u alvast voor uw overwegingen en hopen ook op ondersteuning in uw gebeden. 

Namens de PSG, 
Durkje Groen-Tamminga
Mailadres Project Support Gobabis

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *