Voor wie

Het Platform Kerkelijk Smallingerland is er voor:

  • Kerk en kerkelijke gemeentes in Smallingerland
    Specifiek om elkaar te ontmoeten, te ondersteunen en een gemeenschappelijk communicatie platform te zijn.
  • De gemeente Smallingerland
  • Politieke partijen
  • Schoolleiders of schoolbesturen
  • Zorginstellingen en hun geestelijke verzorgers
    Specifiek voor maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen, welke christelijke input qua beeldvorming of praktische christelijke ondersteuning nodig hebben.