Vrije Baptistengemeente Bethel 

De Vrije Baptistengemeente Bethel te Drachten is een kerkelijke gemeenschap. Wij hebben ontdekt dat een relatie met Jezus Christus het meest waardevolle is in dit leven. Daarom willen we in de samenkomsten, in de onderlinge relaties en naar buiten toe de blijdschap van het geloof in Jezus Christus tonen.

In onze samenkomsten staat Jezus altijd centraal. Behalve ds. Jacob Folkerts, voorganger van onze gemeente, gaan op de zondagse diensten ook sprekers uit de gemeente voor onder andere Gabriel Anthonio en Ludy Fabriek. Daarnaast mogen we regelmatig externe sprekers verwelkomen.

 

Kinderwerk 

Colorkids: voor kinderen van 0 t/m 12 jaar

‘Een nieuwe generatie weerbare christenen, die met woord, levensstijl en levenskeuzes getuigen van hun leven met Jezus.’

Kinderen zijn fantastisch! Ze houden van actie en avontuur, van feestjes en vriendschappen. En wat is er mooier dan al zo jong God te leren kennen als een échte Vader en Vriend.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen op een actuele en moderne wijze het evangelie leren kennen en toepassen in hun leven, zodat ze Jezus gaan vinden, volgen en verkondigen!

Elke zondagochtend bezoeken zo’n 800 kinderen uit Drachten en omgeving de kindersamenkomsten die in de Bethelgemeente worden georganiseerd. Alle kindersamenkomsten vinden gelijktijdig plaats met de volwassensamenkomsten.

Website kinderwerk

Tienerwerk 

X-Stream: voor tieners van 12 t/m 17 jaar

‘In afhankelijkheid van God worden tieners uitgedaagd, ondersteund en toegerust om een discipel van Jezus te zijn.’

X-Stream: voor tieners van 12 t/m 17 jaar X-Stream

Tieners zijn super boeiend! Na de basisschool breekt een hele nieuwe fase in het leven van kinderen aan (en hun ouders ;-)). Kinderen worden tieners. Ze ontwikkelen zich enorm snel: meisjes worden jonge vrouwen, jongens worden jonge mannen.

Tieners gaan op zoek naar hun identiteit en kunnen zich soms behoorlijk afzetten tegen het vertrouwde van thuis. En soms ook tegen het vertrouwde van ‘naar de kerk gaan’. Juist daarom hebben we in de Bethelgemeente speciaal voor die boeiende tieners eigen(tijdse) activiteiten zoals X-Stream, Meeting Nights, Camps, Tienerdoopdiensten, Kringen, Life Hurts God Heals, Square en meer. 

Website tienerwerk

Jongerenwerk 

Radical: voor jongeren vanaf 18 jaar

Het jongerenwerk is ‘A Generation Moving Towards God’. Jongeren die zichzelf en anderen in beweging willen zetten richting God. Wie wij zijn? En onze waarden? 

Dit is Radical:

We staan in de maatschappij!
We zijn een generatie die midden in de maatschappij staat en we willen het goede zoeken en doen voor de personen die we ontmoeten.

We geven ruimte!
Iedereen is uniek en iedereen connect op een andere manier met God. We zoeken naar verschillende manieren en vormen om geloven vorm te geven in ons dagelijks leven.

Jij hebt invloed!
De vraag is niet of je invloed hebt, de vraag is wát je met jouw invloed doet! Wij zijn jongeren die hun invloed bewust inzetten om richting God te bewegen.

We zijn authentiek!
#NoFilter. Je hoeft je niet beter of mooier voor te doen dan je bent, je mag jezelf zijn, met al je imperfecties, fouten en gebreken en samen leren we hier (steeds beter) mee om te gaan.

We verbinden generaties!
We staan niet op onszelf. We willen zoeken naar wijze mensen die een voorbeeld voor ons kunnen zijn en we willen zelf een voorbeeld zijn voor de generatie die na ons komt.

We dienen!
Ons streven is niet om zelf de belangrijkste of beste te zijn, we willen dienstbaar zijn waardoor we niet alleen ons eigen belang voor ogen hebben, maar ook dat van de ander.

We bewegen richting Jezus!
We zijn niet zomaar een beweging van jonge mensen, onze richting is Jezus! Hij is ons voorbeeld, ons kompas en onze eindbestemming!

Op bethel.nl/jongeren vind je alles terug over deze ‘moving generation’. We treffen elkaar in maandelijkse Radical-diensten en om de week in Focus(huis)kringen. Ieder seizoen gaan we een Weekendje Weg om even adempauze te hebben en te relaxen (nieuwe vriendschappen ontstaan!). Hou je van sporten en minstens zoveel van Jezus, dan is er onze Sportcommunity. En jaarlijks organiseert Bethel verschillende Short Term Projecten voor avonturiers die zomers iets meer willen dan op het strand liggen of alleen ‘hiken’: levensveranderende projectreizen met gedegen organisaties of met ervaren Bethel-projectleiders.

Website Radical

Kringen 

Kringen voor leden en gastenkringen voor gasten

Kring houdt in dat je met een kleine groep mensen door onderlinge betrokkenheid ‘lichaam van Christus’ bent; je ontmoet elkaar regelmatig en zo inspireer en bemoedig je elkaar, help je elkaar waar nodig, bespreek je samen een thema en bid je samen. Het draait bij de kring om betrokkenheid bij elkaar, doordat leden zich richten op de onderlinge relaties. De kring functioneert als een gezin. Het is de plaats waar leden mogen leren om met elkaar om te gaan zoals Jezus met ons omgaat. Omdat onze gemeente zo groot is, is het van wezenlijk belang dat we in kleine groepen persoonlijk en diepgaand contact met elkaar hebben.

Website Kringen

Onderwijs 

Onderwijs voor leden en gasten

‘Groeien naar het Licht’

Twee keer per seizoen start een onderwijsprogramma voor gemeenteleden en voor belangstellenden. Het onderwijs staat altijd in het teken van onze missie en visie en is, naast het onderwijs van de zondagse samenkomsten, ter ondersteuning van ons geloof, en toerusting voor het leven met Jezus in ons dagelijks leven.

Een aantal cursussen worden klassikaal op avonden gegeven, sommige cursussen worden blended gegeven worden (deels online, zodat je dat deel thuis kunt doen, en deels live in ons gebouw). Een enkele cursus is op ochtend en diverse cursussen staan online op ons YouTube kanaal.

De meeste cursussen van het voorjaar 2023 starten vanaf 14 februari. Kijk bij elke cursus wanneer deze gehouden wordt. De aanvang is steeds 19.30 uur (tenzij anders vermeld).

Website Onderwijs

Gemeentezorg 

Zorg voor leden en voor gasten

‘Mensen helpen tot een zelfstandig en verbonden leven te komen’

De taakgroep Gemeentezorg wil in verbondenheid met het Bethel huisgezin leden en niet-leden tijdelijk helpen in elke situatie van hun leven. Zodat zij zich zelfstandig bruikbaar weten (voelen) voor Gods Koninkrijk. De kern van alle taken binnen Gemeentezorg wordt gevormd door helen, bijstaan, begeleiden en verzoenen. Daarmee dragen we bij aan de relatie met God, zichzelf en de naaste. Zo verheerlijken we Hem en wordt Jezus Christus zichtbaar en zijn we samen een getuigenis in de wereld.

Onze werkwijze hierbij is dat we handelen vanuit onze overtuiging dat alle personen groeien door de liefde, genade en waarheid van Jezus te ontvangen en van daaruit opnieuw te mogen beginnen. Vaak merken we bij deze nieuwe startpositie dat er een tekort is aan vaardigheden, kennis en begrip van de eigen situatie. Dat tekort willen wij aanvullen, door pastorale gesprekken, gebedsmomenten, bezoekjes en door waar nodig praktische (diaconale) hulp te bieden. Steeds vanuit het besef de ander te trainen, te onderwijzen en te laten oefenen om te komen tot een zelfstandig leven, dat God eert en dient.

ds. Jacob Folkerts

Website Gemeentezorg

Vertegenwoordiger(s) in het PKS

  • Voorganger / lid MT: Jacob Folkerts
  • Manager Zorgbeleid / lid MT: Jacob Visser
  • Manager Beleid & organisatie / lid MT: Theo Struijs
  • Daarnaast hebben we diverse taakgroephoofden

Website Even voorstellen

Contactgegevens:

Vrije Baptistengemeente Bethel
De Bolder 75, 9206 AP Drachten
Tel: 0512-335400