Wereldgebedsdag 6 maart

‘Sta op! Neem je mat en loop’, zei Jezus. Onze zusters uit Zimbabwe ervaren de ontmoeting van Jezus als een oproep om te handelen in liefde voor vrede en verzoening. De actiewerkwoorden suggereren dat we niet bang moeten zijn om naar het woord van God te handelen. God biedt ons de stappen voor persoonlijke en sociale transformatie.

De jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag wordt gehouden op vrijdag 6 maart 2020 in de Doopsgezinde kerk, Zuiderbuurt Drachten. Aanvang: 19.00 uur.

Dit jaar is de viering voorbereid door vrouwen uit Zimbabwe. 

Het thema voor de viering is:  ‘Sta op en Ga’

Medewerkenden zijn mensen uit verschillende kerken.

Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan door 170 landen wordt deelgenomen. Sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd. Om onze gebeden ook praktisch ten uitvoer te brengen, wordt geld voor diverse doelen in Zimbabwe ingezameld.

Voor informatie kijk op website: www.wereldgebedsdag.nl

U/jij bent van harte welkom.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *